PROJEKT UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA UZ PRIMJENU HKO-a

Na fakultetu osnova, ‘pravo’ učenje počinje tek na radnom mjestu

Tekst: Silvija Vuković

svuk11@gmail.com

Fakulteti često nude previše teorije, a premalo prakse. Nakon diplome mladi na tržište rada dolaze neiskusni i nije rijetkost da se zapitaju što su točno učili pet godina na fakultetu. Znanja i vještine koje studenti politologije i novinarstva stječu na Fakultetu političkih znanosti najčešće donekle i koriste u radu. To je jedno od rezultata istraživanja provedenog među studentima FPZG-a. Istraživanje se provodilo s pomoću anketa, a sve to u sklopu projekta Unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja uz primjenu HKO-a, čime se upozorava na važnost obrazovanja, znanja i vještina u tom sektoru. Da im znanja i vještine s fakulteta uopće ne koriste u poslu smatra 6,70 posto novinara i 9,95 posto politologa. Jednako malo je i onih koji naučeno na fakultetu potpuno koriste. Takvih je novinara 9,38, a politologa 7,21 posto.

 

Anja Pletikosa diplomirala je novinarstvo te se zaposlila na Novoj TV.

“Znanje stečeno na fakultetu mi je pomoglo toliko da poznajem zakonitosti struke. Međutim, ipak sam najviše naučila radom na Novoj TV i u različitim situacijama. Biti dio tima za odnose s javnošću najgledanije televizije u Hrvatskoj, posebice u samom početku izgradnje karijere, ne samo da je neprocjenjivo iskustvo nego i najbolja škola”, objašnjava.

Neke tvrtke nude formalnu ili neformalnu obuku na poslu u razdoblju uvođenja u rad. Ovo istraživanje pokazuje da nešto više takve obuke prolaze politolozi. Novinari najčešće imaju neformalne obuke ili ih uopće nemaju, a politolozi pak uglavnom prolaze neformalne obuke. Pletikosa je na Novu TV došla još kao studentica na praksu tako da je, kaže, već tada mnogo stvari naučila.

“Kada sam počela raditi, stečeno znanje sam postupno nadograđivala”, dodaje.