Hela Liveric prije 8 godina i sa samo nekoliko koza, izgradila je farmu koja sada broji više od 200 duša. Do tada, živjela je gradski život i svaki slobodan trenutak bježala u prirodu. Priča Renate Šimić i Rebeke Lesac

hela3hela1hela2