DRŽAVNA MATURA Što maturante ove godine očekuje na najvažnijem ispitu?

U katalogu hrvatskog jezika navodi se manje zadataka uz polazne tekstove, ali povećan broj zadataka bez polaznog teksta

Tekst: Gabriela Šalić

I spitni katalozi za dobar dio predmeta na državnoj maturi promijenjeni su. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) učinio je to nakon sedam godina. Budući da ispitni katalozi služe kao orijentacijski dokument maturantima, njihova promjena bitno utječe na učeničko razumijevanje i shvaćanje postupaka i razina znanja koja će se primjenjivati na ispitima.

Nakon što je 2008. godine u ispitnim katalozima na internetskim stranicama objavljeno gradivo koje se polaže i na- čin na koji će pitanja biti formulirana i strukturirana, prošlogodišnje promjene nekih ispitnih kataloga, poput biologije i kemije, ostavile su tadašnje maturante zbunjenima.

Kako sam NCVVO navodi, cilj je njihova djelovanja poboljšanje metrijskih karakteristika ispita državne mature. Ove godine, ispitni katalozi matematike, povijesti, logike, likovne umjetnosti te grčkog i latinskog jezika nisu mijenjani. U promijenjenim katalozima primjećuje se pak promijenjena struktura ispita, izostavljanje određenih formi zadataka te uvođenje drugih. Katalozi za ispite iz obveznih predmeta, poput stranog i hrvatskog jezika, promijenjeni su.

U katalogu hrvatskog jezika navodi se manje zadataka uz polazne tekstove, ali više zadataka bez polaznog teksta. Naposljetku se broj zadataka ne mijenja, samo se vrijeme izvođenja ispita produljuje. U ispitu iz engleskog jezika mijenja se raspored ispitnih cjelina te stanka između ispitnih cjelina više nije nužna. Poneki ispiti, poput sociologije, skraćeni su, a poneki produljeni, poput geografije i hrvatskog jezika.

Uređen je i sustav bodovanja pojedinih zadataka kako bi svaki dio nosio jedan bod, a došlo je i do korekcija u broju riječi za eseje i promjene redoslijeda pisanja ispita sastavljenih od više cjelina. Profesorica Prve gimnazije u Zagrebu, Zlata Paštar, jedna je od profesora koji sastavljaju ispite za maturu iz predmeta Politike i gospodarstva te Sociologije. Smatra da promjena strukture ispita neće utjecati na učeničke odabire izbornih predmeta na maturi jer se orijentiraju prema vlastitim interesima i potrebama studija koji žele upisati.

Također, ne vidi razlog zašto bi smanjeni broj zadataka u kraćem vremenskom roku iz ispita iz Sociologije stvarao problem kada su se prošle generacije susretale s istim rasponom gradiva samo u opširnijem ispitu.

“Izmjene u ispitnim katalozima neće utjecati na predavanja, a neće stvoriti ni probleme s ispitom na maturi. Ishodi su jasni kao i do sada, a literatura za nastavnike i učenike, kako obvezna tako i dodatna, ostala je ista”, kaže Paštar.