ZA BUDUĆE PRAVNIKE…

Zagrebački Pravni fakultet odlučio je ukinuti prijamni ispit za maturante koji namjeravaju upisati fakultet od akademske godine 2016./17.

“Pozivamo sve srednjoškolce, gimnazijalce da ozbiljno razmisle o tome da upišu Pravni fakultet. Evo, nedavno smo donijeli odluku kojom se nadamo da ćemo dobiti i više potencijalnih vrsnih kandidata – ukidamo prijamne ispite”, izjavio je za HRT Davor Derenčinović, prodekan Fakulteta, i dodao kako će se za upis odsad vrednovati isključivo uspjeh na državnoj maturi.

Objasnio je kako ovom promjenom Fakultet želi dobiti više potencijalnih vrsnih kandidata te se nada se da će izvrsnost koju njeguje već 240 godina uspjeti nastaviti njegovati i dalje. Tako se Pravni fakultet pridružuje većini zagrebačkih fakulteta koji nemaju prijamne ispite. (Hana Ivković)