RIJEKA Upisali Medicinski fakultet, završit će Fakultet zdravstvenih studija

Dio studenata javno se požalio da im je novi fakultet nametnut, dok prodekanica dr. sc. Danijela Malnar tvrdi da se transfer podrazumijevao i da se nitko na to nije prethodno žalio

Tekst: Jelena Ratko

U otvorenom pismu medijima riječki studenti izrazili svoje nezadovoljstvo zbog nedavnog premještanja četiriju smjerova s Medicinskog fakulteta na novoosnovani Fakultet zdravstvenih studija (FZS). Naime, osnivanjem FZS-a 726 studenata fizioterapije, sestrinstva, medicinsko-laboratorijske dijagnostike, radiološke tehnologije i primaljstva s Medicinskog fakulteta prebačeno je na novi fakultet, kako navode u pismu medijima – bez njihova pristanka.

˝Mi samo želimo diplomirati na onom faksu koji smo sami izabrali, a ne da nas, kao u diktaturi, netko potajno ispiše s našeg faksa i nametne nam novi˝, kažu studenti u svom pismu.

Fakultet zdravstvenih studija osnovan je Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci, donesenom na sjednici u ožujku 2013. godine. Andrea Mešanović, predstavnica studenata preddiplomskih i diplomskih studija u Senatu u to vrijeme, kaže da nije bilo rasprave o tome jer se nitko od studenata nije protivio odluci o osnivanju Fakulteta.

“Da je protivljenja bilo, mi bismo reagirali – morali bismo jer nam je to, kao predstavnicima studenata, bila dužnost˝, kaže Mešanović. Od lipnja 2013. do srpnja 2014. predstavnik studenata u Senatu bio je Sven Pal, koji potvrđuje da “niti na jednoj sjednici Senata nije bilo govora o prebacivanju studenata na drugi fakultet”.

Ta odluka je, kaže, donesena tek u listopadu, a studenti nisu bili uključeni taj postupak. Međutim dr. sc. Danijela Malnar, prodekanica na FZS-u, objašnjava da to i nije bilo potrebno: “Osnivanje fakulteta odluka je koja ne zahtijeva odobrenje studenata˝, ističe Malnar.

Dok predstavnici studenata u Senatu tvrde da su se složili s osnivanjem FZS-a, ali ne i s “prepisivanjem” studenata na taj fakultet, Malnar tvrdi da “ako ste pristali na osnivanje novog fakulteta, pristali ste i da vas se prebaci na taj fakultet”.

“Možda su neki potezi učinjeni prekasno, možda smo sa studentima trebali razgovarati ranije, no mislim da bi rezultati bili jednaki”, ističe prodekanica. Smatra da je došlo do “pogreške u komunikaciji” između uprave i predstavnika studenata. “Oni nisu shvatili da će svi studenti biti prebačeni na novi fakultet, a nama se to podrazumijevalo”, kaže Malnar. U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta navode da je “komunikacija o novom ustroju i uvjetima prelaska studenata dužnost Sveučilišta u Rijeci i dodaju kako u službenoj evidenciji ne postoji primitak pritužbi studenata vezano uz prelazak na novo visoko učilište.