FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU

Vijeće Filozofskog fakulteta održalo je u ponedjeljak 21. studenoga izvanrednu sjednicu na kojoj je odlučeno da se vršitelj dužnosti dekana Željko Holjevac razriješuje dužnosti.

U priopćenju Vijeće navodi da je Holjevac razriješen “zbog opstrukcije rada Vijeća, odluka koje su produbile krizu upravljanja i prijetnji kaznenim progonom što ih je uputio članovima Vijeća”.

Predloženo je da novi v.d. dekana bude profesor Neven Budak, bivši dekan fakulteta. Osim toga, Vijeće je izglasalo opoziv dosadašnjim članovima Senata Sveučilišta koji su predstavljali Filozofski fakultet i izabralo nove članove. Odlučeno je i da se pokreće postupak izbora novog dekana. (Zrinka Medak)