Godine 2017. učenici 3.c razreda smjera web dizajna dobili su mogućnost da nauče nešto više o programiranju , tu mogućnost je omogučio projekt CODEMOB . Projekt je jako koristan za učenike jer otvara brojna vrata u svijetu programiranja.

 

Autori fotografije: Eva Malek , Sara Pejaković i Ivan Aragović

Tema: Programiranje

Modeli: Luka Lebar, Luka Tomašek , Antonela Šoljić, Eva Malek , Sara Pejaković i učenici 3.c razreda

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju 2017