Nogales je grad na granici Arizone i Meksika. Jedanko se zove na obje strane granice, ali meksički dio je osam puta veći od američkog. Pogranično područje vrvi policijom i kontrolnim vozilima, usred naselja proteže se tri metra visok “zid”, tj ograda koja dijeli većinom sva urbana područja na granici. U ovom gradu u Meksiku nalazi se mnogo izbjeglica i imigranata kojima je sudbina nesigurna, za sada čekaju rasplet svojih životnih situacija po ulicama i skloništima u gradu. No druga strana grada je ona veselija, šarolikija zbog raznih kultura koje se tamo miješaju i karaktera ljudi koji gledaju pozitivnu stranu života. Autorica priloga i fotografija: Katarina Šapina.

IMG_8840IMG_8835IMG_8976IMG_8989IMG_8565IMG_8332IMG_8797