3.c razred Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju sudjelovali su u projektu CODEMOB.

Autori fotografija: Max Pavić

Tema fotografija: Programiranje

Model: Ivana Rezo, Eva Malek, Sara Pejaković, Luka Zagorec, Danijel  Borna Fiket

Škola za grafiku, dizajn i multimedijsku produkciju 2017.