Projekt Code-Mob

2017 godine u školi za grafiku dizajn i medijsku produkciju telecentar je održao besplatni projekt code-mob gdje su učenici izrađivali web stranice na temu kviza o pojedinim web programskim jezicima.

 

 

Autori fotografija: Mario Markić

Teme Fotografija: programiranje

Modeli: Aston Rafaj, Luka Zagorec , Ana Pekić , Antonela Šoljić , Julijan Kovačević

Škola za grafiku dizajn i medijsku produkciju 2017