Autori fotografija: Max Pavić, Eva Malek, Marko Mesić

Tema fotografija: Učenici, rad za računalima, predavač

Modeli: Eva Malek, Sara Pejaković, Karlo Dudaš, Danijel, Stevan Savić

Škola za grafiku dizajn i medijsku produkciju 2018

Ove godine u Grafičkoj školi Telecentar je sudjelovao u projektu s učenicima Grafičke škole o programiranju.