2017. godine je odvijen projekt Code Mob u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju koji je pokrivao sate programiranja web stranica.

Autori fotografija: Max Pavić

Tema fotografija: Rad na nastavi

Modeli: Marko Mesić, Luka Zagrec, Leon Cvrtila, Ivana Rezo, Katarina Čuvar, Ana Pekić, Martin Bondi, Aston Đamonja Rafaj, Alan Hodak, Julijan Kovačević, Katarina Slanec, Laura Pugelnik, Mario Sever, Bruno Kokot, Karlo Dudaš, Adrian Bistričić, Antonela Šoljić

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju 2017