Tijekom projekta CODEMOB koji se održao u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju sa učenicima web dizajnerima, naučilo se mnogo novih stvari koje se vežu uz programiranje.

Ovih par fotografija snimljeno je u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u suradnji s profesorima i učenicima 3.c. razreda, smjera web dizajner.

Autori fotografija: Luka Zagorec, Katarina Slanec, Laura Pugelnik i Elena Knezović

Tema: Fotografija i programiranje

Modeli: Martin Bondi, Marko Druško, Eva Malek i Sara Pejaković

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju 2017