U suradnji s Telecentrom, učenici 3.c razreda Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju sudjelovali su u projektu CODEMOB.

 

Autori fotografija: Max Pavić, Ana Pekić, učenici 3.c razreda

Tema fotografija: Programiranje

Modeli: Laura Pugelnik, Antonela Šoljić, Elena Knezović, Julijan Kovačević, Marko Mesić, Katarina Čuvar, Bruno Kokot, Danijel Borna Fiket

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju 2017.