CODEmob_Grafička škola (41 of 112)
Autor:Antonela Šoljić-izrada projekta
CODEmob_Grafička škola (42 of 112)
Autor:Antonela Šoljić-Pisanje kodova na ploči
CODEmob_Grafička škola (57 of 112)
Autor:Antonela Šoljić-Rad na računalu

Autori fotografije: Antonela Šoljić

Tema fotografija:Codemob-školski projekt

Modeli:Učenici 3.c razreda

Fotografije su snimljene na satu predavanja.Kroz predavanje naučili smo dosta toga kako koristiti fotografije na korisne načine.Projekt u kojem smo sudjelovali je CODEMOB.

Škola za grafiku,dizajn i medijsku produkciju 2017