Učenici 3.c razreda Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju sudjelovali su u CODEMOB projektu.

Unutar projekta bavili su se HTML-om, CSS-om i Java Script-om. Fotografije su nastale u prostorijama već spomenute škole.

Autori fotografija: Antonela Šoljić, Eva Malek, Sara Pejaković i Max Pavić

Tema: Fotografija

Modeli: Antonela Šoljić, Ana Pekić, Katarina Čuvar

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju 2017