Tema fotografije: Zvuk

Autor fotografija: Martin Momčinović

Modeli: Petra Mareković, Mihael Kuzmičić, Karolina Horvat

Škola za grafiku dizajn i medijsku produkciju 2017