Autor fotografija: Dennis Skoric

Tema: Manifestacije na otvorenom | Aeromiting u Pribislavcu

Škola za grafiku dizajn i medijsku produkciju 2017