Autor fotografija: Jana Slamnig

Tema: Koncert – Mimika Orchestra

Škola za grafiku dizajn i medijsku produkciju 2017