Tema portreta: Zvuk

Autor fotografija: Mateo Klanac

Modeli: Mihael Kuzmičić, prof. Bruno Kokot, Karolina Horvat, Ivan Matana

Škola za grafiku dizajn i medijsku produkciju 2017