Autor fotografija: Ivan Matana

Tema: Efektivnije korištenje pametnih telefona

Modeli: Dennis Patrick Skoric, Mihael Kuzmicic, Rene Racek

Škola za grafiku dizajn i medijsku produkciju 2017