Fotografije kukaca na cvijeću.Fotografirano za školu(Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Zagreb)

Autor: Martin Momčinović