Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu

Tina S.: Može li se izvedbeni plan nastave (u koji ulaze uvjeti za polaganje određenog kolegija i ispitni rokovi) mijenjati u tijeku akademske godine?

Draga Tina, prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Pravilniku o studiranju izvedbeni plan objavljuje se prije početka nastave u akademskoj godini i dostupan je javnosti. Iznimno se izvedbeni plan može izmijeniti iz opravdanih razloga, ali u tom slučaju mora biti pravodobno objavljen na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici sastavnice.