Ova igra je nastala iz dosade koristeći samo elemente od web stranice.
Trebalo je 3-4 sata za kodiranje igre.

Ima 5 razina težine
– 1.Od 0 do 10 bodova je samo jedna bomba –
– 2.Od 11 do 20 bodova su dvije bombe –
– 3.Od 21 do 30 bodova su tri bombe –
– 4.Od 31 do 40 bodova su četri bombe –
– 5.Od 41 do 50 bodova su pet bomba –
– 6.Od 51 do inf bodova su šest bomba –

Link na igru

Autor igre – Karlo Dudaš –